Mag-donate sa Signal

Other ways to give

Ginawa ang Signal para sa'yo; hindi para sa data mo at hindi para kumita. Itinataguyod namin ang aming misyon sa pamamagitan ng iyong suporta - para protektahan ang malayang pagpapahayag at bigyang-daan ang ligtas na global communication gamit ang open source privacy technology. Private messaging. Walang ads, walang trackers, at walang surveillance.

Makatutulong ang iyong donation sa pagbayad sa development at maintenance ng Signal, kasama ang servers at bandwidth na kinakailangan para maging available ang Signal sa milyon-milyong tao sa buong mundo na nakadepende rito.

Kung magbigay ka ng email kasama ng donation mo, makakakuha ka ng email confirmation para sa iyong tax records. Ang Signal Technology Foundation ay isang independent nonprofit charity at tax-exempt sa ilalim ng section 501c3 ng US Internal Revenue Code. Ang aming Federal Tax ID Number ay 82-4506840.

Note: Makakatanggap ka lang ng badge sa iyong Signal account kapag magbibigay ka ng donasyon sa loob ng Signal app.


Other ways to give

Tumatanggap ang Signal ng donations na cryptocurrency, stock, at regalo mula sa donor advised funds (DAFs). Ang donations na ito ay pinoproseso sa pamamagitan ng The Giving Block.

Kung gusto mong makatanggap ng tax deduction sa US para sa fair market value ng iyong donation, pwede kang magbigay ng email address para makakuha ng tax receipt. Ang The Giving Block ay sumusuporta rin ng anonymous na donations na cryptocurrency at mula sa DAFs.

Note: Makakatanggap ka lang ng badge sa iyong Signal account kapag magbibigay ka ng donasyon sa loob ng Signal app.