Ang Signal team ay tapat sa misyon na mag-develop ng isang open source privacy technology na pinoprotektahan ang malayang pagpapahayag o free speech, at tumutulong na magkaroon ng secure global communication. Ang iyong kontribusyon ay malaking tulong para maipagpatuloy ang misyong ito. Walang ads. Walang trackers. Walang halong biro.

Nakatutulong ang iyong donasyon sa development, servers, at bandwidth fees nitong app na ginagamit ng milyon-milyong tao sa buong mundo para sa private at instant communication.

Kapag magbigay ka ng email address, makatatanggap ka ng email confirmation para sa iyong tax records. Ang Signal Technology Foundation ay isang independent nonprofit charity at tax-exempt sa ilalim ng section 501c3 ng Internal Revenue Code. Ang aming Federal Tax ID Number ay 82-4506840.

Note: Ang Signal ay hindi makapagbibigay ng badges kung dito ka mag-donate, hindi gaya ng pag-donate gamit ang Google Pay o Apple Pay sa loob ng Signal app.


Mag-donate ng Cryptocurrency

Ang cryptocurrency donations sa Signal ay pinoproseso gamit ang The Giving Block.

Kung nais mong makatanggap ng tax deduction sa US para sa fair market value ng iyong cryptocurrency donation, maaari mong ibigay ang iyong email address para makatanggap ng tax receipt. Sinusuportahan din ng The Giving Block ang anonymous donations.