Signal para sa Windows

I-download para sa Windows
Para magamit ang Signal desktop app, dapat naka-install na ang Signal app sa iyong phone.

Hindi ka ba naka-Windows?