Signal para sa Mobile

Signal para sa Desktop

 

O bisitahin ang signal.org/install mula sa iyong mobile phone