Signal برای موبایل

Signal برای دسکتاپ

Android iPhone or iPad

 

یا از گوشی خود به signal.org/installمراجعه کنید