ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ Signal

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌‌ಗಾಗಿ Signal

Android iPhone or iPad

 

ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ signal.org/install ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ