ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ Signal

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌‌ಗಾಗಿ Signal

 

ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ signal.org/install ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ