ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ Signal

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌‌ಗಾಗಿ Signal

Android iPhone ಅಥವಾ iPad

 

ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ signal.org/ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ