మొబైల్ కోసం Signal

డెస్క్‌టాప్ కోసం Signal

Android iPhone లేదా iPad

 

లేదా మీ ఫోన్ నుండి signal.org/install ను సందర్శించండి