سیگنال برای توزیع‌های مبتنی بر دبیان

برای استفاده از برنامه دسک‌تاپ سیگنال، باید از قبل سیگنال روی گوشی شما نصب شده باشد.

از لینوکس استفاده نمی‌کنید؟