டெபியன் அடிப்படையிலான விநியோகத்திற்கான சிக்னல்

சிக்னல் டெஸ்க்டாப் ஆப்பை பயன்படுத்த, முதலில் உங்கள் தொலைபேசியில் சிக்னல் நிறுவப்பட வேண்டும்.

லினக்ஸ்-இல் இல்லையா?