Signal cho các bản phân phối dựa trên Debian

Để sử dụng ứng dụng Signal phiên bản máy tính, Signal phải được cài đặt trước trên điện thoại của bạn.

Không dùng Linux?