Signal được xây dựng cho bạn và không nhắm đến dữ liệu của bạn, và không vì lợi nhuận. Chúng tôi theo đuổi sứ mệnh này với sự hỗ trợ của bạn - bảo vệ tự do ngôn luận và tạo nên môi trường giao tiếp toàn cầu bảo mật thông qua công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mã nguồn mở. Giao tiếp hoàn toàn riêng tư, bảo mật, không quảng cáo.

Khoản ủng hộ của bạn giúp chi trả cho việc phát triển và duy trì Signal, bao gồm chi phí cho máy chủ và băng thông cần thiết để hàng triệu người khắp thế giới có thể sử dụng Signal.

Khi cung cấp địa chỉ email cùng khoản ủng hộ, bạn sẽ nhận được email xác nhận cho hồ sơ thuế của mình. Signal Technology Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập và được miễn thuế theo mục 501c3 của Bộ Luật Thuế Vụ. Số ID Thuế Liên bang của chúng tôi là 82-4506840.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhận được một huy hiệu trong tài khoản Signal của mình nếu bạn ủng hộ trong ứng dụng Signal.


Các cách ủng hộ khác

Signal chấp nhận các khoản ủng hộ bằng tiền điện tử, cổ phiếu và quà tặng từ các quỹ hỗ trợ phát triển (DAF). Các khoản ủng hộ cho Signal sẽ được xử lý thông qua The Giving Block.

Nếu bạn muốn nhận được khoản khấu trừ thuế ở Hoa Kỳ trên giá trị khoản ủng hộ của mình, bạn có thể cung cấp địa chỉ email để nhận biên lai thuế. The Giving Block cũng đồng thời hỗ trợ các khoản ủng hộ ẩn danh bằng tiền điện tử và từ các DAF.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhận được một huy hiệu trong tài khoản Signal của mình nếu bạn ủng hộ trong ứng dụng Signal.