Signal मधील संघ, मुक्त अभिव्यक्तीचे संरक्षण करणारे आणि सुरक्षित जागतिक संभाषण सक्षम करणारे मुक्त स्त्रोत गोपनीयता तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या उद्दिष्टाशी वचनबध्द आहे. आपल्या योगदानाने या उद्दिष्टास मदत होते. जाहिराती नाहीत, ट्रॅकर्स नाहीत. पोरखेळ नाही.

आपली देणगी जगभरातील लाखो लोक खाजगी आणि तात्काळ संचारासाठी वापरत असलेल्या अ‍ॅपच्या विकास, सर्व्हर आणि बँडविड्थसाठी पैशांचे प्रदान करण्यास मदत करते.

आपण ईमेल दिल्यास, आपणाला आपल्या कर नोंदीसाठी ईमेल पुष्टीकरण मिळेल. Signal टेक्नॉलॉजी फाउंडेशन ही एक स्वतंत्र विना-नफा धर्मादाय संस्था आहे आणि अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 501c3 अंतर्गत कर-सवलत आहे. आमचा फेडरल टॅक्स आयडी क्रमांक 82-4506840 आहे.

टीप : Signal अ‍ॅपमध्ये Google Pay किंवा Apple Pay वापरण्याऐवजी आपण येथे देणगी दिल्यास Signal बॅजेस देऊ शकत नाही.


क्रिप्टोकरन्सी दान करा

Signal च्या क्रिप्टोकरन्सी देणग्या The Giving Block द्वारे प्रक्रिया केल्या जातात.

आपणाला आपल्या क्रिप्टोकरन्सी देणगीच्या वाजवी बाजार मूल्यासाठी US मध्ये कर कपात करायची असल्यास, आपण कर पावती प्राप्त करण्यासाठी वैकल्पिकरित्या ईमेल पत्ता देऊ शकता. The Giving Block गुपीत देणग्यांचे समर्थन करते.