Teamet på Signal är engagerade i uppdraget att utveckla teknik för öppen källkod som skyddar det fria uttrycket och möjliggör säker global kommunikation. Ditt bidrag ger näring åt denna gärning. Inga annonser. Inga spårare. Inget påhitt.

Din donation hjälper till att betala för utveckling, servrar och bandbredd för en app som används av miljoner runt om i världen för privat och omedelbar kommunikation.

Om du anger en e-postadress kommer du att få en e-postbekräftelse för dina skatteregister. Signal Technology Foundation är en oberoende ideell välgörenhetsorganisation och skattebefrias enligt 501c3 i Internal Revenue Code. Vårt skatte-ID är 82-4506840.

Obs: Signal kan inte ge dig märken om du donerar här istället för att donera genom Google Pay eller Apple Pay inuti Signal-appen.


Donera kryptovaluta

Kryptovalutadonationer till Signal behandlas genom The Giving Block.

Om du vill få ett skatteavdrag i USA för det verkliga marknadsvärdet på din kryptovalutadonation kan du ange en e-postadress för att få ett skattekvitto. The Giving Block stöder också anonyma donationer.