Prispieť na Signal

Iné spôsoby darovania

Signal je vytvorený pre vás, nie pre vaše údaje a nie za účelom zisku. S vašou podporou napĺňame naše poslanie – chrániť slobodu prejavu a umožniť bezpečnú globálnu komunikáciu prostredníctvom open source technológie na ochranu súkromia. Súkromné posielanie správ. Žiadne reklamy, žiadne sledovače, žiadne monitorovanie.

Vaše príspevky sú využívané na vývoj a údržbu aplikácie Signal, vrátane serverov a infraštruktúry, ktorá sprístupňuje Signal miliónom ľudí na celom svete, ktorí sa naň spoliehajú.

Ak s príspevkom poskytnete aj vašu e-mailovú adresu, dostanete e-mailom potvrdenie pre vašu daňovú evidenciu. Signal Technology Foundation je nezávislá nezisková charitatívna organizácia oslobodená od daní podľa oddielu 501c3 zákona Internal Revenue Code (IRC, zákon o vnútroštátnych výnosoch). Naše federálne daňové identifikačné číslo je 82-4506840.

Poznámka: Odznak dostanete na svoj účet Signal iba vtedy, ak prispejete v rámci aplikácie Signal.


Iné spôsoby darovania

Signal prijíma príspevky vo forme kryptomien, akcií a darov od darcovských fondov (DAF). Tieto príspevky sa spracúvajú prostredníctvom The Giving Block.

Ak chcete získať daňový odpočet v USA za primeranú trhovú hodnotu vášho príspevku, môžete poskytnúť e-mailovú adresu, na ktorú dostanete daňový doklad. The Giving Block podporuje aj anonymné príspevky vo forme kryptomien a od darcovských fondov (DAF).

Poznámka: Odznak dostanete na svoj účet Signal iba vtedy, ak prispejete v rámci aplikácie Signal.