Gi penger til Signal

Andre måter å bidra på

Signal er utviklet for deg – ikke for opplysningene dine, og ikke for profitt. Med din støtte kan vi jobbe for å oppnå målet vårt: å legge til rette for at alle kan uttrykke seg fritt og trygt på global skala takket være personvernsteknologi med åpen kildekode. Private meldinger. Ingen annonser, ingen sporing, ingen overvåking.

Pengegaven din bidrar til å finansiere utviklingen og vedlikeholdet av Signal, inkludert serverne og båndbredden som kreves for å sikre at Signal er tilgjengelig for de mange millionene av brukere vi har rundt om i verden.

Hvis du oppgir e-postadressen din sammen med gaven, mottar du en bekreftelse på e-post som du kan bruke i skattemeldingen (kun for bruk i USA). Signal Technology Foundation er en uavhengig veldedig organisasjon som har skattefritak under seksjon 501c3 av Internal Revenue Code i USA. Organisasjonens føderale skattenummer er 82-4506840.

Merk: Du får kun profilmerket dersom du gir penger inne i Signal-appen.


Andre måter å bidra på

Signal tar imot gaver i form av kryptovaluta, aksjer samt gaver fra DAF-er (Donor Advised Funds). Denne typen gaver behandles via The Giving Block.

Hvis du ønsker å motta en bekreftelse på gaven som kan brukes i skattemeldingen, kan du oppgi e-postadressen din (kun for bruk i USA.) The Giving Block kan også behandle anonyme gaver i form av kryptovaluta eller fra DAF-er.

Merk: Du får kun profilmerket dersom du gir penger inne i Signal-appen.