வின்டோஸ்-க்கான சிக்னல்

வின்டோஸ்-க்காக பதிவிறக்கவும்
சிக்னல் டெஸ்க்டாப் ஆப்பை பயன்படுத்த, முதலில் உங்கள் தொலைபேசியில் சிக்னல் நிறுவப்பட வேண்டும்.

வின்டோஸ்-இல் இல்லையா?