విండోస్ కోసం Signal

Windows కోసం డౌన్‌లోడ్ చేయండి
Signal డెస్క్‌టాప్ అనువర్తనాన్ని ఉపయోగించడానికి, మొదట మీ ఫోన్‌లో Signal ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి.

Windows ‌లో లేదా?