Windows करीता Signal

Signal डेस्कटॉप अॅप वापरण्यासाठी, Signal प्रथम आपल्या फोन वर स्थापन व्हायला हवा.

Windows वर नाही?