Mac-നായുള്ള Signal

Mac-നായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
Signal ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, Signal ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

Mac-ൽ ഇല്ലേ?