Signal kangge Distro ingkang dhasaripun Debian

Supados saged ngginakaken aplikasi desktop Signal, sampeyan kedah masangaken Signal ing telepon sampeyan riyen.

Mboten ngginakaken Linux?